Auktion vid Träskväller i Tingstäde.

Lördagen den 17 innevarande April kl. 10 f.m. kommer medels offentlig auktion som förrättas vid Träskväller i Tingstäde, hvarvid landtbrukaren herr E. Grählert till den mestbjudande derstädes låter försälja en hingst i 7 året, ett drägtigt sto, ett årsgammalt föl, ett par goda dragoxar mellan 13 och 14 qvarter grofva, 2:ne goda mjölkkor, 20 st, leporider af engelsk ras, 200 skålp. fin lödja; spanmål: 300 kabikfot rent och vigtigt utsädeskorn, 60 kubikfot hafre, 60 kubikfot hvete, ett mindre parti råg och ärter, råghalm m. m. m. m.; vid ångsågen försäljas ett större parti takspån, d o vrakbräder, 50 kastar affallsved, 3 st. sågklingor, ett st. kavtbävk m. m. Endast godkände inropare erbålla betalviogsanstånd till den 17 September detta år, andre betale kontant eller vid anofordran.
OBS. Upplysniogsvis får nämnas att lödjan kan icke få afhämtas förrän den 1:sta västkommande Maj månad.
Tingstäde den 2 April 1886.
Etter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1886
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *