Den nordiska sjöfartens trångmål.

Likalydande skandinaviska föreställningar.
Svenska, danska och norska regeringarne hafva efter öfverläggningar i Stockholm kommit till enighet om att hos respektive brittir ska och tyska regeringarne göra föreställningar i anledning af de faror som hota den nordiska sjö farten dels på grund af det från brittiska utrikesdepartementet offentliggjorda meddelandet om eventuelt anvländande rad neutral flagga å brittiska handelsfartyg, dels i anledning af de från tysk sida i utsikt stälda militära åtgärder i farvattnen kring brittiska ögruppen.
De noter, som de tre regeringarne tillstält hvartdera af de bägge krigförande länderna, äro likalydande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *