De svenska badorterna

böra i år, om de äro påpassliga, kunna emotse en stor kontingent af ryska och äfven tyska besökande.
Ryssarna, som i flera tusental årligen besöka kontinentens badorter, kunna ju numera ej rätt gärna söka vid kurorter i fiendeland, och då de många konvales.centernra från kriget behöfva luftombyte ooh rekreation, ligger väl ingen närmare tillhands att emottaga dem som gäster än vårt Lands härliga och idylliska badorter.
Det gäller därför för dessa att nu passa på och rikta uppmärksam, heten piå värt land och sålunda skaffa en god inkomstkälla.
Efter hvad inhämtat, hafva såväl Gotlands turistförening som Ånghåtsbolaget sin uppmärksamhet riktad på här berörda sakförhållanden, och Nordisk resebyrå gör naturligtvis äfven hvad den kan för att genom en verksam reklam draga resandeströmmen till vårt land.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *