På begäran af delägatne

i boet efter aflidne förre handlanden Lars Frendin i Garda förrättas offestlig anktion vid »Strömbro» i nämde socken onsdagen den 31 innevarande Mars månad, De vid till den högstbjudande försäljes hela lösörebvet, bestående at guld, silfver-, koppar- och jerasaker, porslin, och glasvaror, diverse möbler, linne, goda sängkläder, den aflidnes gångkläder, tvänne mjölkkor m. m.
Af Etelhems ångsåg och qvarn försäljes boets andel, som utgör en femtedel.
Samma dag utarrenderas i mindre lotter under sex eller nio år sterbhusets fastigheter i Kulder och Nygårds emot vilkor, som meddelas vid anktionen.
För lösa egendomen lemnas betalningsanstånd till. 1 Oktober detta år, och börjas auktionen kl. 10 f.m.
Stårga den 23 Mars 1886.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Mars 1886
N:r 25.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *