Stadens markprocesser.

Svea hofrätt har 8 dennes meddelat utslag på besvär af Visby stad i mål mot v. häradshöfding Wilh. Sune Engström, i hvilket mål rådstufvurätten i Visby meddelat utslag 11 maj 1914.
Hofrätten har i hufrudsak faststält rådhusrättens utslag, hvarigenom staden som bekant förklarades skyldig att inlösa vissa delar af hr E. tillhörig gatumark i Solbergroten.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *