Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden.

De enskilda järnvägarnas kontorsbiträdesförening har haft ett viktigt sammanträde i Göteborg på söndagen, hvarvid behandlats den sedan länge rådande schismen mellan de enskilda järnvägarnas kontorsbiträdeskår och statsbanornas kontorsbiträdesorganisation. inom bäda föreningarna ha krafter varit i rörelse för att få till stånd ett samarbete, och söndagens sammanträde, vid bvilket närvoro ombud från 22 enskilda järnvägar, resulterade också efter en längre debatt i ett beslut att låta representera sig i statsbanornas kontorsbiträdens riksorganisation, Svenska järnvägarnas tjänstemannaförbugd.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *