För alla de bevis på hjärtevarm medkänsla

I vår djupa sorg vid vår oförgätlige Emil Levedahls bår, hvilka vl fått röna från den hädangångnes militära öfverordnade och kamrater, från många civila föreningar, liksom från så många vidt skilda vänner och släktingar — för den rika blomstergärden vid grafven, för de stora hedersbevisningarna vid den högtidliga jordfästningen, där så skön fosterländsk stämning rådde — för alt och till alla: vårt djupt kända, vördsamma och hjärtliga tack.
Ekeby den 15 febr. 1915.
ALBREKT LEVEDAHL. BARNEN.
RUTH och DAVID WESTBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *