Dödsfall. Jacob Henrik Delander

Att sjökaptenen Jacob Henrik Delander född å Kaparfve i Alfva d. 13 September 1842, vådligen omkom under resa från Amerika till England d. 27 Febr. 1874, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet, djupt sörjd af en åldrig moder samt syskon.
Ack, hur sällt att hafva lefvat!
Ack, hur skönt att kunna dö!
Tiden, lik en stormig sjö,
Bakom den, som seglen refvat,
Brusar fjerran mer och mer,
Då jag himlaranden ser.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *