Senaste nyheterna från kriget.

Från västra slagfälten.
Tysk rapport.
Smärre tyska framgångar.

— Verdun bombarderadt af flygare.

Vid Souain har fienden försökt ett infanteriangrepp, som tillbakaslogs, hvarvd vi togo 120 fångar.
Till de af oss förut i Argonne tagna fångarna böra nu fogas en officer fångarna böra nu fogas en officer och 119 man.
Verdun har bombarderats af tyska flygare med 100 bomber.

Fransk rapport.
Paris, 13 febr. Gårdagskommunikén omtalar artilleristrider mellan hafvet och Sommes. Tyskarna ha bombarderat Tracy-le-Mont och verksamt beskjutit Soissons. Från sektionen i Woevre telegraferas om liflig kanonad från tyskarna.

Fransk framgång i Vogeserna.
Paris, 13 febr. Kommunikén, som utfärdades kl. 11 igår kväll, förmäler, att fransmännen i Vogeserna eröfrat höjden n:r 937 samt 800 meter terräng nordväst om Suedelle.

Engelska flygare i aktion.
Berlin, 13 febr. Stora högkvarteret meddelar: Fientliga flygare ha kastat ned bomber öfver Ostende, dock utan resultat.

Engelsmännens rapport om sin flygraid.
London, 13 febr. Flottans flygafdelningar ha företagit kombinerade operationer med flygmaskiner och flygbåtar öfver Brygge, Seebrygge, Blankenberghe och Ostende. En mängd bomber ha nedkastats. Stora skador ha anstälts på järnvägsstationen i Ostende. Äfven stationen i Blankenberghe har skadats samt järnvägslinien därinvid upprifvits.
Aviatörerna kunde ej upptäcka några undervattensbåtar. Trots liflig beskjutning blefvo endast två maskiner skadade. Samtliga 34 flygare återkommo välbehållna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *