Sjuk- o. Begrafningskassan

Bethesdas ledamöter kallas att sammanträda å vanligt ställe måndagen den 15 februari kl. 7 e. m., då revisionsberättelsen för årets förvaltning uppläses, val af ny styrelse förrättas, 1:a kvartalsafgiften erlägges samt frågan om kassans inregistrering enligt nya sjukkasselagen.
Vid sumna tillfälle kan dödsfallsafgiften få erläggas för en afliden medlem och nya medlemmar kunna vinna inträde.
Visby den 12 februari 1915.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *