Från sjön.

Lyabojen vid Ölands norra grund intogs 9 denne.
Västra Stendörrens lyaboj i Södermanlands skärgård har släckts för vintesperioden.
Ångaren Atalants, hemmahörande a Varberg, inkom på onsdags. eftermiddag i Varbergs hamn efter en mycket svår färd över Nordsjön. Redan förra torsdagen afgick ångaren kollastad från Burnt Island. För en öfverfärd, som under vanliga fall göres på tre å fyra dagar, har således användts en hel vecka. Stormen var synnerligen hård och de väldiga brottsjöarna slogo ideligen öfver ångaren. Denna fick brädgången midskepps delvis inslagen och erhöll f. ö. en hel del mindre skador.
Stockholm isbrytare har som bekant de senaste dagarna icke medhunnit att forcera isen i Furusundaleden. Från flottan utbeordrades emellertid onsdagen bogserbåten Hjälparen för att bryta upp isen vid Furusund.
Norska ångaren Imataca, som var på väg till Amerika efter majs för Skandinavien, har enligt ingånget telegram af okänd anledning gått under i Atlanten. Besättningen räddade sig i lifbåtarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *