Hästar i sken å järnvägsbanken.

En mera säregen skeningsolycka inträffade igår förmiddags i Viklau. Landtbrukaren Kristoffer Pettersson, Haltarfve i Väte, som med skjuts befann sig vid Viklau järnvägsanhalt för att hämta betmassa, hade ett ögonblick låtit sina hästar stå utan tillsyn under det han sköt fram de järnvägsvagnar, ur hvilka lasten skulle hämtas. Då vagnarna satte sig i rörelse, blefvo emellertid hästarna skrämda och rusade upp på järnvägsspåret, längs hvilket de satte af i sken söderut. Vid bron, som leder öfver kanalen vid Bjerges, fick skenfärden emellertid ett sorgligt slut, i det att hästarna här trampade ned mellan de glest liggande syllarna, hvarvid en af dem bröt benen af sig och i öfrigt skadade sig så svårt, att han genast, så snart hjälp anländt till platsen, måste nedskjutas. Den andra hästen erhöll äfven svåra skador, men tros kunna räddas, sedan den af veterinär blifvit förbunden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *