Från landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 12 februari.
Ett synnerligen trefigt slädparti anordnadt för Källunge folk- och småskolebarn, gick i går af stapeln härstädes, Kl. 2 e. m. samlades 12 skjutsar vid folkskolan, där det var ett nöje att se de glada från skolan utströmmande barnen, som redan på förhand jublade åt slädfärdens förlustelser. Härifrån gick färden under bjällerklang i den milda vinterdagen genom Vallstena och Hörsne med Bara socknar förbi Ekeby kyrka och hem till Källunge igen. Återkomna efter en härlig åktur, mottogos alla småttingar jämte föräldrar och kuskar hos landtbr. Karl Sundgren, som godhetsfullt uplåtat sina rum, och där ett rikt dukadt kaffebord väntade. Sedan de alla blifvit rikligen förplägade och några fosterländska sånger sjungits, höll skoll. Bohlin ett anslående fosterländskt föredrag, framhållande vikten af att under dan nu varande världstranden endast nöjen af detta slag förunnas Sveriges ungdom. Till sist sjöngos ytterligare några fosterländska sånger samt en psalm, hvarpå hr Bohlin å barnens och de öfriga närvarandes vägnar frambar ett varmt tack till värdfolket.
Deltagare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *