Från de östra slagfälten.

Tyskarnas framgång i Ostpraussen synes vara ansenlig.
BERLIN, 13 febr. Kejsar Wilhelm har anländt till slagfälten vid ostpreussiska gränsen. Våra operationer där ha tvingat ryssarna att i hast uppgifva sina ställningar öster om de Masuriska sjöarna. Vid enstaka ställningar pågå ännu striderna. Hittills ha vi tagit omkring 26,000 fångar samt eröfrat öfver 20 kanoner och 30 maskingevär. Den verkliga mängden af det af oss tagna krigsmaterielet låter sig för öfrigt ännu icke ens tillnärmelsevis öfverblickas.

Den ryska rapporten lämnar sväfvande uppgifter.
Petrograd, 13 febr. Strider pågå på fem punkter mellan Njemen och nedre Weichsel. Rapporterna angifva ännu intet resultat.
Angrepp ha tillbakaslagits i Karpaterna.
Framgångar omtalas från Lettowiska och Zavadak, hvarvid vi tillfångatagit 500 man och eröfrat tre kulsprutor.

Österrikisk rapport.
Wien, 13 febr. Senaste rapporten konstaterar oförändrad situation i ryska Polen och Galizien. I Karpaterna fortgå striderna. De förbundna vinna stegvis terräng trots förbittradt motstånd och rysska förstärkningar. Operationerna i Bukovina äro gynsamma för oss.
Tyska rapporten omtalar samtidigt att på högra Weichselstranden de tyska trupperna fortsatt sin förut meddelade offensivrörelse samt intagit staden Serpez och tagit några hundra fångar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *