Från sjön.

Såsom förut nämts strandade i lördags Visbyskeppet Slite, kapten Lind, vid Djarsten i Öregrunds skärgård, hvarvid fartyget, som var lastadt med sparrar, inom kort vattenfyldes. Bergning af fartygets inventarier pågår sedan i förgår.
— Skeppet Göran, kapten Vallin, har i dag ankommit till Åhus.
— Natten till lördagen påseglades Halmstadsångaren Dillberg, stadd på färd från Köbenhavn till Lybeck, af skonerten Matilda från Mölle fiskläge, med den påföljd att ångarens babordsbåt jämte öfverbygnaden å matsalongen krossades. Äfven Matilda erhöll vid sammanstötningen skador och måste ingå till Rostock. Dillberg fortsatte emellertid färden till Lybeck, men kommer icke att ihsättas på traden under de närmaste 8 till 10 dagarne, Den anstälda skadan har af besigtningsmän uppskattats till 8,000 mark.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *