Från landsbygden. När.

NÄR, 8 febr.
Ett trefligt slädparti gick trots dagens yrväder igår e. m. af stapeln härstädes. Samlimgen ägde rum vid mejerilokalen, hvarifrån färden sedan under bjällerklang stäldes genom Lau och Garda tillbaka till Bosarfve. Här i landtbrukare Jakobssons trefliga hem, samlades nu de till ett sjuttiotal uppgående deltagarna kring ett välförsedt kaffebord. Sedan kaffedrickningen undanstökats, spelades upp till dans, hvari gammal och ung med lif och lust deltogo. Den gamla Gotlandskadriljen kom här väl till heders. Dansen afbröts sedan af förfriskningar samt en god supé. Tal hölls af landstingsman Hansson, och ett lefve utbringades, åtföljdt af fyrfaldiga hurrarop för konung och fosterland, hvarefter »Du gamla du fria» unisont sjöngs. Så gick tiden under angenäm omväxling tiIl in på småtimmarna, då man skildes åt, nöjda och belåtna med ett varmt tack till såväl värd som arrangörer.
En deltagare .

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *