Föreningen för understöd

åt nödstälda sjuka har haft sin årssammankomst, hvarvid räkenakaperna för fjolårat genomgingos och godkändes och tillstyrkt ansvarafrihet beviljades. Vidare anstäldes val af styrelse för 3 år, och utsägos härvid fru Mathilda Torpadie till ordförande och kassaförvaltare, frkn Mina Pfeiff tillsekreterare och till öfriga styrelseledamöter fruarna Anna Engström, Nanny Löfving och Anna de Jounge.
Att som revisorer granska löpande årets räkenskaper beslöt föreningen anmods kronofogde G. Melin och redaktör Aug. Weström med konsul C. G. Björkander till ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *