Borgenärerna

i afl. landtbrukaren Fr. Ooms i Tingstäde konkurs kallas härmed att sammanträda å hypoteksföreningens lokal i Visby fredagen den 14 instandande Augusti kl. 11 på dagen, för att emottaga och granska slutredovisningen öfver boets förvaltning samt om densamma godkännes uppbära blifvande utdelning. Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *