Med anledning af yppade sjukdomsfall

äro nedan nämde gårdar förklarade smittade af mjeltbrand, nämligen Botride och Solbjerga i Fröjel, Mallgårds och Pejnarfve i Levide, Loggarfve och Hunnioge i Klinte samt nämdemannen 0. Petterssons gård vid Liffride och Jacob Dahlgrens vid Botvalde i Stånga socker; och förbjudes utförande af kreatur och ladugårdsprodukter från dessa smittade -ställen samt införande dit af kreatur, med åtvarning till allmänheten derjämte emot onödig gemenskap med den smittade orten.
Visby i Landskansliet 20 Juli 1885.
På Landshböfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *