Genom exekutiv auktion,

som förrättar å magistratens sessionsrum härstädes tisdagen den 18 nästkommande Anu gusti klockan tolt på dagen kommer snickaren J. N. Ostermans för gäld utmätta fastigheter under n:ris 52 och 10 1/2 i Klinteratens 2:dra qvarter här i staden attförsäljas Fastigheterna äro bevillningstaxerade och saluvärderade or 52 till 12,500 kronor och nr 10 1/2 till 600 kronor. Å de bägge fastigheternas tomter, hvilka ligga tillsammans och innehålla en areal af 6,530 qv.-fot, deraf 5,605 qv.-fot frijord, äro uppförde följande bygnader: 1:o) ett boningshus af trä, kalkreveteradt, under yttertak af asfaltpapp, ionnehållande 6 rum med eldstäder, 1 rum utan eldstad och ett kök, samt vindsvåniog, bestående af 3 rum och kök; 2:o) ett hus af trä, kalkreveteradt under yttre tak af tegel, innebållande goickareverkstad, 2 rum med eldstäder och kök; 3:o) ett hus af trä, kalkreveteradt, inredt till ett ram med eldstad och kök; och 4:o) två utbusbygoader af trä, inredda till stall, vedbodar m. m. De, hvilka äga fordran, som bör ur fastigheten utgå, eller annat anspråk, som skall vid auktionen iakttagas, äga att dervid sin rätt bevaka.
Visby rådhus den 16 Juli 1885.
På Öfverexekutors embetets vägnar:
C. EEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Juli 1885
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *