Examinerad vikarie

för folkskolläraretjenstens i Sproge uppehållande under innevarande års vårtermin har ej kunnat anskaffas af skolrådet. K. m:t har derför, eul. hvad Sv. Lär.-Tido. opplyser, medgifvit, att fullt statsbidrag får lyftas, oaktadt tjensten bestridts af en oexaminerad lärarinna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *