Regn

föll igår vid middagstiden i Bro och Lärbro socknar. Af resande på »Klintehamn» igår från Fårösund berättas, att en ganska riklig nederbörd föll under resan, ehuru den tycktes icke sträcka sig åt landet till. Det lär för öfrigt icke vara ovanligt, att Gotlands kalkgrund, vär den efter långvarig torka är starkt uppvärmd, liksom stöter regnmolnen ifrån sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Juli 1885
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *