Auktion vid Öfvide i Sanda.

Tisdagen den 23 febr. från kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion hos Björkqvist, Öfvide i Sanda, att försäljas dels 21/64 mntl Öfvide i Sanda, som är välbebygdt och beläget c:a 1,5 km. från järnvägsstation med 50 tnld förstklassig åker samt c:a 40 tald äng och betesmark, allt i ett skifte, med skog för hemmanets behof och säljes antingen i mindre delar eller i sin helhet, på goda vlikor och delis yttre och inre lösegendam, såsom kreatur och brukningsredskap m. m., som kommer att närmare specificeras.
Eskelhem den 11 febr. 1915.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *