Auktion vid Loggarfve i Klinte.

Genom auktion, som förrättas vid Loggarfve i Klinte socken tidagen den 16 innevarande februari kl. XI f. m., låter landtbrukaren Johan Christiansson i Snögrinda försälja 48/128 mtl Loggarfve med därtill i sambruk hörande hemmanet Tyrvalds. Af fastigheterna, som bestå af omkring 90 tunnland täckdikad åker i god kultur och 95 tunnland skogbärande betesmark, är Loggarfve bebygdt. Fastigheterna utbjudas såläl gemensamt som hvar sör sig äfvensom styckade, med säljaren förbehållen pröfningsrätt. Vilkoren för tillträde samt köpeskillingens erläggande meddelas vid auktionen.
Klintehamn den 2 februari 1915.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *