Auktion vid Sigsarfve i Viklau.

I anseende till hälftenbrukets upphörande låter V. Jacobsson vid Sigsarfve i Viklau fredagen den 19 innevarande febr. från kl. 10 f. m. medelst offentlig auktion försälja yttre lösegendom såsom: 4 (en del kalffärdiga) kor, 2 betäckta kvigor, 1 tvåårig häst, 1 grisfärdig sugga, 2 fem månaders grisar, 3 morlamm och 1 två-årig bagge, 1 större lastvagn, 1 arbetsvagn, 1 par kälkar, vändplogar, 2 sättare samt diverse handredskap m. m. som ej uppräknas.
Anstånd med betalningen för godkände inropare till 1 nästk. oktober, andra vid anfordran.
Väte den 10 febr. 1915.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *