Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För sjette resan stöld stod i förgår f. sjömannen Johan Petter Ferdinand Nordell åtalad.
Nordell erkände att han 10 dennes i sällskap -nied inspektoren J. A. Eilander från Kalmar län, hvilken samma dag hitkommit från Vestervik för att resa till Angelbos i Lärbro, och f. sjömannen Johan Oskar Vidégren begifvit. sig till planen vid Uppenbergska : ladan utanför Söderport, der de, som förut inmundigat åtskilligt med spritvaror, lade sig att hvila. S-dan Edlander somnat, hade Nordell ur bans ficka tillgripit en plånbok, innehållande 50 kronor kontanter och tre reverser å tillsammans 162 kronor, hvarjämte Videgren tillegnat sig en snusdosa från Edlander. Nordell och Videgren hade derpå aflägsnat sig från den sofvande, hvarvid Videgren, hvilken åsett tillgreppet af plånboken, erbållit sex kronor af Nordell, som deremot fått snusdosan af Videgren.
Videgren berättade, att han, då delagt sig på marken, genast somnat. Han hade ej tillgripit snusdosan och ej sett stölden af plånboken.
Tvänne vittnen, som från ett fönster iakttagit, att Nordell tillegnade sig plånboken ur Edlanders ficka, vitsordade för öfrigt Videgrens uppgifter.
Af det stulna hade målsägaren nu återfått allt med undantag af 15 kronor.
Nordell dömdes till tio års straffarbete och tio års vanfröjd utöfver strafftiden. Videgren fäldes till tjugufem kronors böter, emedan han hade bort hafva misstänkt den oärliga åtkomsten af de pengar han erhållit af Nordell.
Nordell, född 1833 i Visby, der hans moder en sjömansenka är intagen å fattigbuset, straffades första gången 1867 och kom senast på fri fot 3 Augusti 1884.
Videgren, som också kallar sig Stendal, är född 1846 i Visby och har förut ej varit tilltalad för brott.

För lönläggning af foster dömdes 31 sistl. Mars af södra häradsrätten Emma Johanna Josefina Ahlin, Qviungs i Stenkumla, till åtta månaders straffarbete.
Svea hofrätt har skärpt straffet till ett års straffarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *