Från sjön.

Finska ångaren »Alexander», som i lördags efter att hafva tagits loss frän grundet infördes till Ekviken, der fartyget ytterligare tätats, bogserades igår e. m. derifrån till Stockholm af bergningsångaren »Belos» och »Postiljon» för att intagas i docka.
— Skeppet Georg & Lvdvig ankom igår till Boness i Skottland.
— Ångaren »Memonte», kapten Eitzen från Kristiania, som i toredags anlöpte Köbenhavns redd, hade i onsdags bergat 3 man, utgörande hela besättningen & skonerten »Emanuel», kapten Petersson från Skillinge, hvilket fartyg, lastadt med bjelkar och bräder, på resa irån Mönsterås till Nyköping på Falster kantrade under stormen omkring 12 qvartmil från Ystad.
— Engelska ångfartyget Norway, lastadt med jernvägsskenor, har sistlidne fredag strandat utanför Brahestad och blifvit fullt af vatten. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Neptun har sistl. lördag afgått från Stockholm till strandningsstället.
— Ryska pansarfregatten »Kreml» strandade i lördags i närheten af Portkunda vid Narva och har vattenfylts. Bergningsåögarne Hermes och Assistent hafva afgåvt till strandningsstället samt lära hatva nu tagit fartyget flott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *