Fröken Selma Söhrling,

som ny ligen återkommit hit från Stockholm, der hon i vår idkat sångstudier för professor Günther, ämnar i slutet af nästa vecka gifva en konsert här i Visby, hvars musikaliska allmänhet förvisso skall begagna sig af tillfällat att nu taga kännedom om utvecklingen af fröken Söhrlings vackra sångkonst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *