Senaste nyheterna från kriget.

Endast små nyheter från Frankrike.
Paris, 11 febr. Gårdagen kännetecknades af mindre artilleristrider vid Aisne och i Champagne. Nordost om Manonviller tillbakakastade vi förposter från Reman-skogen mot Leintrey.
Berlin, 11 febr. Intet väsentligt nytt finnes att förmäla från västra krigsskådeplatsen.

Senaste franska rapporten.
Idel misslyckade tyska anfall.

Paris, 11 febr. Kommuniken, som utfärdades kl. 11 igår afton, förmäler, att natten mellan tisdag och onsdag sprängde fransmännen vid La Bassée tre grufugnar och lyckades besätta de härvid uppkomna grafvarna.
I Argonne fortsätter artillerielden och bombkastningen. Ett tyskt angrepp på S:te Thereseverket misslyckades. Rapporten omtalar vidare misslyckade tyska angrepp i Lothringen öster om Parroyskogen och i Vogeserna vid Ban-de-Sapt.

Ett större slag utvecklar sig i Ostpreussen.
Berlin, 11 febr. Strider pågå vid ostpreussiska gränsen, utvecklande sig till bataljer med större omfattfattning med normalt förlopp.
I Polen ingen förändring.

Österrikarna jaga ryssar i Bukovina.
Wien, 11 febr. Situationen i Polen och västra Galizien oförändrad. Striderna i Karpaterna pågå. Bukovina intill Szawafloden har rensats från fienden, som på vissa punkter företagit flyktliknande återtåg.

Ryssar jaga österrikare i Karpaterna.
Petrograd, 11. febr. I Karpaterna äro vi fienden tätt i hälarna i trakterna kring Dukla, Lupkoff och Uzsak och fortsätta framåtryckandet. Tillfångatagna äro 23 officerare och 1,500 man, eröfrade flera kulsprutor och en mörsare.

Maritz afrättad — af tyskarna ?
London, 11 febr. Från Pretoria uppgifves, att upprorsledaren Maritz är afrättad af tyskarna för förräderi.

Parlamentet beviljar medel till en här på 3 millioner man.
London, 11 febr. Underhuset har enhällagt antagit den för en armé på tre millioner man baräknade armébudgeten.

Ryssarna härja i Svarte hafvet.
Petrograd, 11. febr. Ryska torpedbåtar bombarderade 8 dennes tre fientliga batterier vid Trapazunt och förstörde två broar i trakten af Platana samt en tredje väster om Rize. Under loppet af dessa operationer ha vi borrat i sank ytterligare 50 skonare och fellucker.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *