Lagfart

beviljades under förra månaden hos Visby rådhusrätt å följande fastigheter:
ett område om 26,60 ar af ägofig. n:r 175, som kronofogde G. Melin köpt för 157 kr. af änkefru Kristina L. Jansson;
fast. n:r 9 i Norderrotens 2:a kvarter, som framlidne husägaren F. O. Lillia testamenterat till sin hushållerska Sofia K. Halling;
2/3 af fast. n:r 33 i Klinter. 2:a kb., som änkefru Johanna Engström för 2,100 kr. köpt af sina barn Hulda och Ernst Engström;
ett tomtområde om 305 kvm., afsedt att utläggas till Solbergagatan, som Visby stad för 915 kr. köpt af v. häradshöfd. V. S. Engström;
tomten n:r 2 i Visborgsr. XII kv., som aktiebol. Carl Degerman för 2,984 kr. köpt af Visby träförädlingsaktiebol. i likvidation.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *