Kustartilleriets indelning.

K. m:t har förordnat, att kustartilleriets personal skall från och med 1 januari 1915 fördelas på två regementen och en kår, nämligen Vaxholms kustartilleriregemente, förlagdt till Vaxholms fästning, med detachementet i Fårösunds fästning under benämning Fårösunds kustartilleridetachement Karlskrona kustartilleriregemente, förlagdt till Karlskrona fästning, samt Älfsborgs kustartillerikår, förlagd till Alfsborgs fästning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *