Doktor K. Bergh,

förr provinsialläkare i Hemse, från hvilken befattning han på begäran erhållit afsked, kommer i Juni månad att bosätta sig vid Tjengdarfve i Hemse, hvarifrån han på nyåret flyttar till Asarfve i samma socken, der en större bygnad, som han arrenderat på fem är, nu håller på att uppföras.
Doktor Bergh, som är i besittning af en stor förmögenhet, är en ifrig anhängare af de religösa rörelserna och utöfvar mycken välgörenhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *