Drunknad.

I föregående lördagsnummer omnämnde vi, att liket af en äldre man påträffats under muddring uti inre hamnen. Enligt de upplysningar, som man sedermera vunnit, lär den döde i lifstiden varit skärsliparen Sven Andersson, hvilken under år 1872 tillhörde Ladugårdslands församling i Stockholm.
Om vi ej missminna oss, inträffade olyckshändelsen (då mannen drunknade) den 21 sistl. januari på natten. och ryktet derom spred sig redan nästföljande morgon, men vi kunna icke påminna oss hafva hört, att någon draggning i hamnen företagits eller att den minsta undersökning om orsaken till mannens försvinnande egt rum. Hvad säges om en sådan liknöjdhet och slapphet hos vederbörande?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *