Skollärareplatsen i Fide.

Såsom förut nämts ha flere personer från Fide hos domkapitlet gjort anhållan om att det 21 September sistl. är skedda valet af skollärare, klockare och kantor i Fide måtte förklaras upphäfdt och nytt val utlysas, enär den då valde skollärare H. Dahlqvist i Kisa, Östergötland, 2 sistl. Februari ännn ej infunnit sig för att utöfva sina rya tjenstebefattningar. På grund af från skolrådet infordradt utlåtande, hvaraf framgår att rådets ordförande uraktlåtit att underrätta skolrådet i Kisa om Dahlqvists val, har domkapitlet förklarat, att den gjorda anhållan ej föranleder till någon åtgärd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *