Ångerköpt

synes skolläraren i Kisa H. Dablqvist hafva blifvit, enär han, som sistl. år valdes till folkskollärare i Fide, ännu ej tillträdt denna sin plats. På grund af hans uteblifvande hafva ätskilliga församlingsbor i Fide hos domkapitlet anhållit, att valet måtte förklaras upphäfdt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *