Bland åtgärder för skogskulturen

på Gotland under år 1884 för tjenar antecknas, att lårjungarne vid landt bruksskolan bland annat under skogslårarens ledning utplanterat å afverkade hyggen till det-af husbållningssållskapet arrenderade annexhemmanet Sigreifs 4,000 tallplantor samt utsått i rutor 6 skålp. tallfrö. Dessutom bar en blandad plantering af 500 gran- och 500 lårktrådsplantor verkstålts å en igenlagd odling till Stenstu, plantering af gran- och tall plantor å hållmarken derstådes samt sådd af tallfrö och omskolnivg af 1,650 granplantor i plantskolan.
Utom skolan har br Schoug haft följande förråttningar på
Suderbys i Vesterhejde. Verstålt sådd af tallfrö samt lemnat anvisning om afverkning af åldre tråd bland ungskog eller s. k. beredningshuggning.
Helvigs å Fole. Plauteriug af pil- och poppelsnittlingar samt hassel; anvisning om berednivgshuggning; sådd af tallfrö.
Klintebys i Klinte. Plantering af 16,900 tallplantor dels å igenlagd åker, dels Å hyggen; sådd af tall- och granfrö; anliggning af plantskolor; omskolning af omkring 17,000 tallplantor samt indelning af ord nad skogshushållning.
Klinte prestgård. Plantering af om krivg 3,000 tallplautor samt sådd af talloch granfrö.
Vestergarnsholm. Plantering af tallplantor samt anlåggning af en granhåck kring gårdsplanen.
Karlsberg. Plintering af 5000 tallplantor.
Gurpe hed. Omskolning af 1,200 tallplantor; sådd af tallfrö i plantskolan derstiides; plantering af 1,300 tallplantor.
Roma Kungsgård. Lemnat anvisning om sådd af tallfrö i förening med hafre å en Åker om 10 tunland.
Hejnum prestgård. Plantering af 2,500 tallplantor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *