Den kyrkskrifna folkmängden

i Visby uppgår vid årsskiftet till 6,187 personer, hvilket antal med 94 understiger den vid 1884 årsingåog angifna folkmängdssiffran. Anledningen till minskningen torde sökas i upphörandet af verksamheten vid mekaniska verkstaden, hvarigenom ett tjugutal familjer afflyttat härifrån. Enligt mantalskrifniogslängden har folkmängden under året ökats.
Norra landsförsamlingens invånarantal har under året minskats med 11 och utgör nu 158.
I södra landsförsamlingen har folkmängden minskats med 7 och uppgår nu till 94 personer.
Visby stadsförsamling:

Inom staden hafva 36 äktenskap ingåtts under året.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *