Medels offentliga auktioner,

som förrättas vid tullinspektionen å Fårösund måndagen den 29:de, vid tullstationen å Katthammarsvik tisdagen den 30:de och vid tullinspektionen & Ronehamn onsdagen den 31 innevarande månad, hvarje dag klockan elfva förmiddagen, försäljas följande, derstädes nu befintliga, vid Gotlands kust nyligen bergade partier sjöskadad bomull, nämligen:
vid Fårösund 1 bal, vägande brutto 340 kg.
vid Katthammarsvik 4 balar, vägande brutto 1,355 kg. och
vid Ronehamn 1 bal, vägande brutto275 kg.
Betalningen erlägges kontant vid auktionerna, och besigtningsinstrumenter å bomullen finnas att tillgå å tullkammaren.
Visby tullkammare den 22 Dec. 1884.
J. F. LYTH. JOH. FR. HAGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 December 1884
N:r 103.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *