Karl Johansfondens räkenskaper.

Af nämda fonds räntemedel för fjolåret har ett belopp af 185 kr. anslagits till inköp af lektor M. Klintbergs bok om Gotland för att utdelas till biblioteken i länets församlingar.
Af fondens medel voro vid 1915 års ingång 3,200 kr. utlånta mot säkerhet i inteckning, kr. 984: 41 voro innnstående i bank, och kontant i kassan fans 180 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *