Genom exekutiv auktion,

som förrättas å magistratens sessionsrum härstädes, torsdagen den 6 nästkommande November klockan tolf på dagen, kommer smedmästaren J. P. Dahlbäcks för gäld utmätta fastighet, hus och gård under nr 51 i Strandrotens 1:sta qvarter här i staden att försäljas. På tomten, som är af stadsjordsnatur och innehåller 4,600 qv.-fot, äro uppförde ett boningshus och en smedja samt nödiga uthus. Fastigheten är bevillningstaxerad till 9,300 kronor samt saluvärderad till 8,000 kronor. De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten utgå, eller annat anspråk, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby Rådhus den 2 Oktober 1884.
På Öfverexekutors ämbetets vägnar:
C. EEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *