Mobiliseringstjänst som sjötjänst.

Marinförvaltningen föreslår i samråd med chefen för marinstaben att värnplikteg, som på grund af mobilisering förhindrats att förskaffa sig det för inträde i navigationsskolas styrmans-, kaptens- eller 1:a maskinistklass erforderliga antalet sjömånader i Östersjö- eller vidsträcktare fart, medgifves rätt tillgodogöra sig den tid, han varit inmönstrad på flottans fartyg, såsom sjötjänst fullgjord i Östersjöfart.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *