Sökande

till häradshöfdingebefattningen i Gotlands södra domsaga, äro, sedan v. häradshöfding E. Geijer återtagit sin ansökan, v. häradshöfdingarna Lindroth och T. A:son Hagander, hvilka i denna ordning blifvit på förslaget uppförda.
Såsom extra sökande lära äfven, hvad ryktet förmäler, vara borgmästaren C. Een och v. häradshöfdingen K. Herlitz.

Gotlands Tidning
Torsdagen den 16 Oktober 1884
N:r 81.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *