Från landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 1 febr.
Ett trefligt slädparti anordnades här igår eftermiddag af goodtemplarlogen Lörje framtid. Samlingen ägde rum vid logelokalen, hvarifrån färden uti nio fullsatta slädar stäldes genom Hellvi och Lärbro tillbaka till Sudergårda, där färddeltagarna samlades kring ett prydligt dukadt och välförsedt kaffebord. Sedan kaffedrickningen understökats, ljöd musikens toner från två violer och orgel, och den trefliga och rymliga lokalen tråddes dansen till långt in på småtimmarna under den alla bästa stämning.
Ett varmt tack till arrangörerna frambäres härmed genom
G – – g.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *