Från landsbygden. Burs.

BURS, 4 febr.
Burs församling på slädpart i. Ett trefligt slädparti gick af stapeln i tisdags i Burs under ledning af Burs kyrkliga ungdomsförening. Kl. 1 e. m., samlades tjugosex skjutsas å Burs prästgård med cirka 140 deltagare, bland hvilka märktes särskildt småskolans barn under ledning d fru Wallin samt årets alla konfirmander. Resan företogs genom Hemse och Rone, och en väglängd af cirka tre mil tillryggalades. Vid hemkomsten mottogos deltagarna af komiterade i hr J. Mårtenssons hem å Lingvide, där kaffebordet stod dukadt. Då alla voro förplägade, samlades man i stora salen, där fil. d:r P. Nehleen höll färedrag öfver ämnet: »Ett sant barnasinne». Därefter sjöngos fosterländska sånger af de församlade, och bjöds på fonografmusik. Kl. 8:30 fortsatte damerna att traktera med förplägning. Därefter förrättade fil. d:r P. Nehleen aftonbön, varefter hvar och en reste hem öfvertygad om att det är möjligt att förena nöje mad oskuld och uppbyggelse.
En närvarande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *