Fornfynd.

Till länsstyrelsen har i dag inlämnats ett fornfynd för att hembjudas staten till inlösen. Fyndet, som består af en armring och tvänne spännbucklor, har funnits i Levide. Den ena spännbucklan har hittats af jordbruksarbet J. E. Sonnell, Skönarfve, under rothuggning i den s. k. Gärdarfveängen under Magnuse hemman. Armringen och den andra spännbucklan, som liknar ett djurhufvud, ha funnits af jordbruksarb. Bernhard Andersson, Ejsarfve, i Hemåker under Pejnarfve hemman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *