Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka

här i staden har äfven under 1914 fortsatt sin gagnerika verksamhet till nödenslindrande och har därunder för egen del utdelat 350 poletter å sjukmatportioner och 244 vedmått, som i inköp kostat sammanlagdt kr. 344:20, samt har dessutom åt Gotlands läns tuberkulosförening förmedlat anskaffandet af 150 matpoletter och 138 vedmått till sammanlagdt värde af kr. 165:90.
Föreningens inkomster och utgiftar för fjolåret ha utgjort resp. kr. 1.041:79 (hvaraf 200 kr. influtit som gåfva af fru Hilda Rosman) doch 515:10 och behållningen, till innev. år uppgick till kr. 9,285:60, hvaraf 8,000 kr. stälda under drätselkammarens förvaltning, kr. 818:17 innestående i D. B. V:s sparbank, 400 kr. upplupna men ej mflutna räntor och kr. 66:73 kontant i kassan.
Revisorerna, kronofogde Gustaf Melin och redaktör Aug. Weström, tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *