Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 7 September, skonerten Retzia, Sandqvist, Wismar, barlast.
Till Klinte: 4 September, skonerten Karlshamn, Norrby, Holtenau, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 6 September, galeasen Citadelle, Oldhaver, Danzig, obränd kalksten.
Från Klinte: 1 September, skonerten Fritiof, Vessman, Femern, trävaror; skonerten Fru Lona, Nyman. Kiel, trävaror och slipstenar; 3 September, skonerten Felix, Gardell, utrikes östersjöort, trävaror; 5 September, skonerten Laura, Söderström, utrikes Östersjöort, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *