Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar

togo sin början i går, då täflan i tolkning d. v. s. åkning på skidor efter häst med ryttare anordnats å en bana af 2½ mils längd. Samlingen skedde vid artillerikasärnen. Vädret var gynsamnt och föret utmärkt. I täflingen deltogo åtta par, af hvilka följande erhöllo pris: 1:a: Black Bird (löltn. Fahnehielm—Silvén) 51 minuter; 2:a: Frou-Frou (löltn. Fröding—Råberg) 55 min.; 3:e Aramis (löjtn. d’Orchimont—Åkerlund) 57 3/4 min.
Prisen utgjordes af hederspris.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *