Vid den förnyade ansökningstidens utgång

till förenade folkskollärare-, klockare-, kantors- och organistbefattningarna i Fole församling hade ingen sökande utöfver de förut nämda, Wilh. Wallier och Fanny Thomsson, anmält sig, men lärarinnan Thomsson har kompletterat sina handlingar samt blifvit uppförd i 1:sta förslagsrummet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *