Visby hamn skall skyddas mot minor.

Med anledning av en öfverhängande minfaran, som, efter hvad det nu visat aig, äfven hotar vår öppna hamn, har hamndirektionen dag beslutit att anordna bevakning öfver hamninloppen. För detta ändamål kommer å pratsen strax söder om vattenkurinrättningen att uppföras en kiosk försedd med eIektriek strålkastare och telefonledning, så att vakten i de se af behof genast kan komma i förbindelse med ,bevakningschefen, lotslöjtnant Kullander, som åtagit sig att leda arbetet med infångandet af upptäckta minor. Vidare skall i hamninloppet anbringas en nätanordning afsedd att möjliggöra utestängandet af drifminor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *